Siirry sisältöön
Selviytymisketju

Paranna sydänpysähdyksestä eloonjäämisen todennäköisyyttä

Ketju on yhtä vahva kuin heikoin linkki

Vain yksi heikko linkki selviytymisketjussa voi vähentää merkittävästi eloonjäännin sekä toimintakuntoisen eloonjäännin mahdollisuutta. Selviytymisluvut sydänpysähdyksestä ovat niin alhaisia, ettei niitä voi hyväksyä. Keskimäärin alle 10% selviää. Joissain paikoissa selviytymisluvut ovat kuitenkin lähes 30% ja jopa 50%.

Mitä me tiedämme?

Vuosikymmenien ajan sydänpysähdyksestä selviytymisen luvut eivät ole olleet vakuuttavia, sillä emme ole oppineet, mitä voisimme tehdä selviytymismahdollisuuksien parantamiseksi. Nyt tiedämme.
Joissain paikoissa toteutetaan muutoksia tämän tiedon perusteella, ja tulokset ovat rohkaisevia. Uskomme, että sydänpysähdyksestä selviytymisen mahdollisuutta voidaan lisätä jopa 50%, kun autamme parhaiden toimintatapojen toteuttamisessa ja selviytymisketjun vahvistamisessa. 

Suurin vaikutus

On todettu, että selviytymistä voidaan parantaa jokaisessa selviytymisketjun linkissä. Ensimmäisten minuuttien aikana sydänpysähdyksen jälkeen apua paikalle hälyttävän ja hätäkeskuspäivystäjän tiimityöskentely voi parantaa selviytymistä nelinkertaisesti. Seuraavan tunnin aikana ammattilaisten suorittama laadukas painelu-puhalluselvytys voi vaikuttaa kolminkertaisesti, ja seuraavien päivien sairaalan elvytyksen jälkeinen hoito voi vaikuttaa kaksinkertaisesti. Yhteenlaskettuna selviytymistä sydänpysähdyksestä on mahdollista parantaa 24-kertaisesti.

Viimeisten vuosikymmenien aikana on keskitytty ketjun kahteen viimeiseen linkkiin: ensiapuun ja sairaalahoitoon. Olemme kuitenkin oppineet, että selviytymistä voidaan parantaa huomattavasti toimimalla aikaisemmin. Eniten selviytymiseen vaikuttavat sydänpysähdyksen aikainen tunnistaminen ja sivullisten antama painelu-puhalluselvytys hätäkeskuspäivystäjän ohjeiden avulla.

Audiovisuaalisen palautteen sisältävä tarkasti kohdistettu elvytyskoulutussuunnitelma auttoi ensiapupalvelujamme parantamaan huomattavasti sydänpysähdyksestä selviytymistä vain 18 kuukaudessa.

Bentley Bobrow, MD, FACEP, Arizonan yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta

Painelu-puhalluselvytys puhelimitse

Hätäkeskuspäivystäjät ovat ensiarvoisen tärkeitä selviytymisketjun ensimmäisessä linkissä. Painelu-puhalluselvytys puhelimitse (T-CPR), jota kutsutaan myös hätäkeskuspäivystäjän avustamaksi elvytykseksi, optimoi viestinnän hätäkeskuspäivystäjän ja sivullisen välillä. Puhelimitse avustettavassa elvytyksessä hätäkeskuspäivystäjät koulutetaan tunnistamaan sydänpysähdys ja ohjaamaan sivullisia aloittamaan ja suorittamaan korkealaatuista elvytystä. Puhelimitse ohjattu painelu-puhalluselvytys voi lisätä niiden sivullisten määrää, jotka aloittavat elvytyksen sekä parantaa elvytyssuorituksen laatua. 

Monilla hätäkeskuksilla on olemassa olevat protokollat, mutta ne eivät silti tarjoa puhelinavusteista elvytystä. Sydänpysähdyksestä selviämisen lisäämisessä puhelimitse avustettavan elvytysohjelman toteuttaminen hätäkeskuspäivystäjien kouluttamiseksi sekä jatkuva laadun varmistus ovat keskeisessä asemassa.

Miten Laerdal voi auttaa?

Selviytymisketjun vahvistaminen on yksi tärkeimmistä ja vaikuttavimmista tavoista, joilla edistämme missiotamme - henkien pelastaminen. Ratkaisumme on suunniteltu lisäämään sydänpysähdyksestä selviytymistä, ja ne auttavat mm. sivullisten laajan elvytyskoulutuksen toteuttamisessa sekä edistämällä ensivastehenkilöstön korkealaatuisia elvytystaitoja.

Yhteydenottolomake

Haluan että minulle vastataan…

Käsittelemme yhteystietojasi huolellisesti Laerdalin tietosuojakäytännön mukaisesti.